Sea Freight
FBA Amazon Shipping
Our Service

fsm_qy_1Ailelkenli iş tertibi

Gelip çykyşy Niýetlenen ýer
Talap

fsm_qy_05Sargyt merkezi

Talap

HyzmatlarGiriş

 • Amazon FBA

  Amazon FBA

  Hytaýdan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Kanada, Germaniýa, Angliýa, Europeewropa, Awstraliýa gapy-gapy iberilýär

  has köp
 • Sea Freight

  Deňiz ýükleri

  Deňiz ýükleri, Şençzhenen, guanç Guangzhouou, Şanhaý, ningbo, qingdao, týanjinin, hong ...

  has köp
 • Air Freight

  Howa ýükleri

  Howa ýükleri, Hytaýdan ABŞ, Kanada, Angliýa, Germaniýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Kosta Rika we ş.m. howa gatnawlaryny amala aşyryp bileris.

  has köp
 • Door To Door Shipping

  Gapydan gapy ibermek

  haýsy deňiz gatnawy ýa-da howa gatnawy ýa-da demir ýol gatnawy, eltiş salgysy nirede bolsa ABŞ ...

  has köp
 • Insurance

  Insurancetiýaçlandyryş

  her transport üçin ýük ätiýaçlandyryşyny satyn almagy maslahat berýäris.Halkara ýük daşamak belli bir töwekgelçiliksiz däldir.

  has köp
 • Warehousing service

  Ammar hyzmaty

  Şençzhenen şäherinde garaşsyz ammarymyz bar, harytlary paletzing, gaýtadan gaplamak üçin saklap bileris ...

  has köp

Bilen işlemekForesmart

Halkara eltip bermek aňsat we täsirli edýär

 • Biziňkimaksat

  Kompaniýamyz, müşderilerimiziň hersine ahyrky çözgüdi hödürleýär.Hiç bir kompaniýanyň birmeňzeş işlemeýändigine düşünýäris, şonuň üçin hiç haçan iki müşderä birmeňzeş garamaýarys.Müşderilerimiziň her biri bilen işleýşimiz sebäpli ýyl-ýyldan ösmegimizi dowam etdirýäris.Ibermek diňe bir haryt daşamak däl-de, önüme 30% -e çenli bahany goşmakdyr.Biziň maksadymyz, müşderilerimiziň işini ösdürmäge ünsi jemlemekleri üçin logistikany rahat alyp barmak.

  our goal

“Foresmart” dünýädäki söwdany sürtünmezlige öwürýän ajaýyp tehnologiýany döredýär.

 • Ippingük daşamak boýunça hünärmenler

 • Shipyllar

 • Hyzmatdaş ammarlary

 • Daşary ýurtdaky hyzmatdaşlar